Číslo účtu: SK4783300000002001356403
Majiteľ účtu: Fridman, Štefan
Názov účtu: Fridman, Štefan

Stav k: 20.07.2019 Stav k: 20.08.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
20 803,40 EUR 20 833,40 EUR 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR 20 833,40 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
16.08.2019 10,00 EUR Bezhotovostný príjem KVASNICAKOVA MARTA
Amalka
KVASNICAKOVA MARTA
12.08.2019 20,00 EUR Bezhotovostný príjem Bruková Eva, Ing.
/DO2019-08-09/SP, Amalka
Bruková Eva, Ing.