Číslo účtu: SK4783300000002001356403
Majiteľ účtu: Fridman, Štefan
Názov účtu: Fridman, Štefan

Stav k: 12.11.2019 Stav k: 12.12.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
21 220,58 EUR 21 370,58 EUR 150,00 EUR 0,00 EUR 150,00 EUR 21 370,58 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
12.12.2019 30,00 EUR Bezhotovostný príjem Bruková Eva, Ing.
/DO2019-12-11/SP, Amalka
Bruková Eva, Ing.
05.12.2019 80,00 EUR Bezhotovostný príjem Margita Kurdelová
/DO2019-12-04/SP Amalia od Kurdelovci
0298 676217 Margita Kurdelová
18.11.2019 10,00 EUR Bezhotovostný príjem KVASNICAKOVA MARTA
Amalka
KVASNICAKOVA MARTA
12.11.2019 30,00 EUR Bezhotovostný príjem Bruková Eva, Ing.
/DO2019-11-11/SP, Amalka
Bruková Eva, Ing.