Číslo účtu: SK6583300000002001314078
Majiteľ účtu: EGOKOLÓGIA
Názov účtu: EGOKOLÓGIA

Stav k: 12.11.2019 Stav k: 12.12.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
36,15 EUR 36,15 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 36,15 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.