Číslo účtu: SK9083300000002001115554
Majiteľ účtu: Futsal pre všetkých
Názov účtu: Futsal pre všetkých

Stav k: 20.07.2019 Stav k: 20.08.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
488,29 EUR 488,29 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 488,29 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.