Číslo účtu: SK9083300000002001115554
Majiteľ účtu: Futsal pre všetkých
Názov účtu: Futsal pre všetkých

Stav k: 12.11.2019 Stav k: 12.12.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
488,29 EUR 484,29 EUR 0,00 EUR -4,00 EUR -4,00 EUR 484,29 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
09.12.2019 -4,00 EUR Poplatok