Číslo účtu: SK9083300000002001115554
Majiteľ účtu: Futsal pre všetkých
Názov účtu: Futsal pre všetkých

Stav k: 30.08.2022 Stav k: 30.09.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
2 216,07 EUR 2 216,07 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 2 216,07 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.