Číslo účtu: SK9083300000002001115554
Majiteľ účtu: Futsal pre všetkých
Názov účtu: Futsal pre všetkých

Stav k: 19.11.2018 Stav k: 19.12.2018 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
440,28 EUR 440,28 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 440,28 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.