Číslo účtu: SK4683300000002001110235
Majiteľ účtu: ISAKO šport
Názov účtu: ISAKO šport

Stav k: 22.08.2020 Stav k: 22.09.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 263,67 EUR 1 676,67 EUR 413,00 EUR 0,00 EUR 413,00 EUR 1 676,67 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
18.09.2020 413,00 EUR Bezhotovostný príjem SLOVENSKÝ ZVÄZ CYKLI
/DO2020-09-18/SP podpora klubu U23
0558 2020240 SLOVENSKÝ ZVÄZ CYKLI