Číslo účtu: SK4683300000002001110235
Majiteľ účtu: ISAKO šport
Názov účtu: ISAKO šport

Stav k: 21.03.2024 Stav k: 21.04.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
155,15 EUR 155,15 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 155,15 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.