Číslo účtu: SK4683300000002001110235
Majiteľ účtu: ISAKO šport
Názov účtu: ISAKO šport

Stav k: 06.11.2022 Stav k: 06.12.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 608,46 EUR 1 608,46 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 1 608,46 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.