Číslo účtu: SK4683300000002001110235
Majiteľ účtu: ISAKO šport
Názov účtu: ISAKO šport

Stav k: 02.09.2023 Stav k: 02.10.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 504,15 EUR 1 059,15 EUR 0,00 EUR -445,00 EUR -445,00 EUR 1 059,15 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
25.09.2023 -445,00 EUR Bezhotovostná platba
prispevok pre kluby U23 - nakup MTZ
0008 dotácia SZC - Kurty