Číslo účtu: SK4683300000002001110235
Majiteľ účtu: ISAKO šport
Názov účtu: ISAKO šport

Stav k: 24.06.2024 Stav k: 24.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
166,61 EUR 389,90 EUR 223,29 EUR 0,00 EUR 223,29 EUR 389,90 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
02.07.2024 76,68 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
?/DO2024-07-02/SP% podiel zaplatenej dane/PYO0001135187?/VS1580208318/SS0000000046/KS0046
0046 1580208318 0000000046 Finančné riaditeľstv
28.06.2024 128,42 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
?/DO2024-06-28/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5001060471?/VS1580207521/SS0000000046/KS0046
0046 1580207521 0000000046 Finančné riaditeľstv
28.06.2024 18,19 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
?/DO2024-06-28/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5001060470?/VS1580207520/SS0000000046/KS0046
0046 1580207520 0000000046 Finančné riaditeľstv