Číslo účtu: SK9183300000002001073729
Majiteľ účtu: Ateliér 71
Názov účtu: Ateliér 71

Stav k: 17.06.2019 Stav k: 17.07.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
692,62 EUR 692,62 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 692,62 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.