Číslo účtu: SK9183300000002001073729
Majiteľ účtu: Ateliér 71
Názov účtu: Ateliér 71

Stav k: 09.07.2022 Stav k: 09.08.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
40,00 EUR 40,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.