Číslo účtu: SK9183300000002001073729
Majiteľ účtu: Ateliér 71
Názov účtu: Ateliér 71

Stav k: 18.08.2021 Stav k: 18.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
558,57 EUR 558,57 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 558,57 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.