Číslo účtu: SK9183300000002001073729
Majiteľ účtu: Ateliér 71
Názov účtu: Ateliér 71

Stav k: 14.09.2019 Stav k: 14.10.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
707,42 EUR 707,42 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 707,42 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.