Číslo účtu: SK9183300000002001073729
Majiteľ účtu: Ateliér 71
Názov účtu: Ateliér 71

Stav k: 25.04.2020 Stav k: 25.05.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
562,42 EUR 562,42 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 562,42 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.