Číslo účtu: SK6183300000002000892394
Majiteľ účtu: Permakultúra SK
Názov účtu: Permakultúra SK

Stav k: 22.10.2019 Stav k: 22.11.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
3 023,93 EUR 2 532,43 EUR 229,00 EUR -720,50 EUR -491,50 EUR 2 532,43 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
20.11.2019 -1,50 EUR Poplatok Poplatok za poštovné
20.11.2019 -4,00 EUR Poplatok
20.11.2019 19,50 EUR Bezhotovostný príjem Slovenska posta, a.s
/DO2019-11-19/SP
0308 00000848 6421626 Slovenska posta, a.s
13.11.2019 25,00 EUR Bezhotovostný príjem Janík Benkovská Kata
/DO2019-11-12/SPK janik benkovska bratislava
Janík Benkovská Kata
13.11.2019 149,00 EUR Bezhotovostný príjem HELT ROMAN
/DO2019-11-12/SPHelt
0305042020 HELT ROMAN
04.11.2019 3,00 EUR Bezhotovostný príjem ĽUDIA ĽUĎOM, n.f.
/DO2019-10-31/SP
0000002104 0000494511 ĽUDIA ĽUĎOM, n.f.
25.10.2019 -100,00 EUR Bezhotovostná platba 20190006 Faktúra 20190006
25.10.2019 -615,00 EUR Bezhotovostná platba 0012019 FAKTÚRA č. 0012019
22.10.2019 32,50 EUR Bezhotovostný príjem Adrián Mihálik
/DO2019-10-22/SP Objednavka c. 847 (22. oktobra 2019)
Adrián Mihálik